Bởi {0}
logo
Guangzhou Diwei Electronics Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: M12 kết nối và cáp, M8 kết nối và cáp, nối push pull, quân sự kết nối, USB RJ45 kết nối không thấm nước
Supplier assessment proceduresODM services availableMinor customizationOn-site material inspection